Villkor/Integritetspolicy

     Villkor 

  • Villkor för Dogwalking Delux finns i separat avtal
  • Giltighetstiden för en beteendeutredning är sex månader från bokningsdatum (av paketet).
  • När du bokat plats på kurs, rådgivning eller liknande skickar vi faktura med 14 dagars förfallotid. Betalas denna ej i tid riskerar du förlora din plats.
  • Om kursanmälan sker med mindre än två veckors marginal till kursstart ska avgiften betalas in snarast och innan kursstart.
  • Avbokning måste ske skriftligen och du ska få bekräftelse av oss.
  • Vid avbokning efter dina 14 dagar med ångerrätt debiteras du för 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning inom 30 dagar till kursstart debiteras du hela kursavgiften.
  • Om du behöver avboka en kurs innan kursstart eller avbryta en pågående kurs på grund av sjukdom hos hunden och kan uppvisa veterinärintyg betalas avgiften tillbaka för den del av kursen du, på grund av detta, inte kan utnyttja.
  • Om vi blir tvungna att ändra datum för kurser eller andra bokningar och ni inte har möjlighet att delta på nytt satt datum har ni rätt att få pengarna för det tillfället tillbaka.
  • Om din hund är aggressiv eller har starka rädslor måste du meddela detta innan du anmäler dig till kurs. Om detta ej görs kan vi på kurs neka dig att delta. Avgiften betalas då ej tillbaka.

 

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du gjort bokningen. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skriva ett klart och tydligt meddelande på mail om ditt beslut att frånträda avtalet till kontakt@karmashundcenter.se

Integritetspolicy

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina dessa och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet eller behövs.

 

Rättslig skyldighet: Bolaget sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler

Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring under en period om 12 månader.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Återkallelse av samtycke I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss via mail: kontakt@karmashundcenter.se

Ändringar i integritetspolicyn Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Bolagets hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.