Hundpsykolog

Rådgivning eller Beteendeutredning

Om du upplever någon form av problem tillsammans med din hund kan du boka tid till hundpsykolog för att få hjälp och guidning. Det är individuellt vad man som hundägare känner är ett problem. Det kan vara allt från osäkerhet till stress, hantering eller en ensamhetsproblematik.

 

Ofta grundar sig det vi ser som oönskade beteenden på något hunden upplever som jobbigt, skrämmande eller på annat vis obehagligt och då är det extra viktigt att vi gör vårt bästa för att lösa problemet och hjälpa hunden.  Jag ser det som min främsta och viktigaste uppgift som hundpsykolog att förbättra hundens välfärd.

 

Vi träffas och försöker tillsammans hitta orsakerna bakom problembeteendet. Ni får med er en träningsplan att jobba med själva och lösningarna är såklart individanpassade för dig och din hund, beroende på er situation och de bakomliggande orsakerna.

För att nå resultatet du önskar kommer det krävas träning för er på egen hand även efter vi träffats och tränat tillsammans.  Kom ihåg att det sällan finns en enkel lösning på komplexa problem och vårt mål ska vara att hitta vägar för att nå ett långsiktigt resultat.

Rådgivning

På en rådgivning tar vi hand om enklare problem och gör upp en plan för er att träna med hemma. Eventuellt börjar vi träna praktiskt redan under vår träff, beroende på situationen och dina önskemål.

Beteendeutredning

För svårare och mer långvariga problem eller om du vill ha mer stöd under träningen är istället en beteendeutredning lämplig. En beteendeutredning är på tre tillfällen. Första träffen är på två timmar och de två återbesöken en timme vardera.

Giltighetstiden för en beteendeutredning är sex månader från bokningsdatum (av paketet).

 

Rådgivning 1.5 timme                                                           1100 :-

 

Beteendeutredning (totalt 4 timmar)                            2 700 :-

 

Återbesök (1 timme)                                                              650 :-

 

 

Priset ökar med 100 :-/ timmen på kvällstid (efter kl. 18.00).

 

Träning på hemmaplan

Resekostnad                                             300 :- /tim + 20 :-/mil